รูปภาพสินค้า รหัส9786160836871
9786160836871
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836871
จำนวน: 472 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยยึดถือแนวทางตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็ก รูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารไม้และเหล็กอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมในหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้
บทที่ 2 การออกแบบโครงสร้างคานไม้
บทที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเสาไม้
บทที่ 4 การออกแบบอุปกรณ์ยึดรอยต่อไม้
บทที่ 5 การออกแบบโครงถักหลังคาไม้
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล้ก
บทที่ 7 การออกแบบโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 8 การออกแบบโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 9 การออกแบบจุดยึดด้วยสลักเกลียวหรือหมุดย้ำ
บทที่ 11 การออกแบบจุดยึดด้วยการเชื่อม
บทที่ 12 การออกแบบโครงถักหลังคาเหล็ก