รูปภาพสินค้า รหัส9786160836338
9786160836338
เป็นบันทึกเรื่องราวการทำงานของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้มอบไว้ให้แก่แผ่นดิน ที่ประชาชนไทยและอนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษารำลึกเป็นบทเรียน เพื่อการก้าวเดินสู่อนาคตที่ดีของบ้านเมือง
ผู้เขียนบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด, ประสงค์ สุ่นศิริ, น.ต.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836338
จำนวน: 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน" เขียนเพื่อยกย่องบุคคลที่สมควรจะยกย่อง.. ซึ่ง "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" เป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดคนหนึ่งของบ้านเมือง ที่มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่า.. ได้นําชาติบ้านเมืองฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่รุมล้อมประดังเข้ามาทุกด้านไปได้อย่างน่ายกย่องสรรเสริญ ในช่วงระยะเวลาที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างที่สุด

ตลอดระยะเวลา 8 ปี กับ 5 เดือนเศษในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่พลเอกเปรมกระทํามา รวมทั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานอื่น ๆ ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ผลงานมากอย่างได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดแก่คนทั้งหลายในประเทศและในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีว่า เมื่อพลเอกเปรมพ้นจากหน้าที่แล้ว ได้ทิ้งความมั่นคงและความมั่งคั่งไว้แก่ประเทศและประชาชนเป็นอย่างดีที่สุด ยากที่อดีตเหล่านี้จะเลือนหายไปจากความทรงจําได้ง่าย ๆ และในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นภารกิจที่ดำเนินการต่อหลังจากที่ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
:: สารบัญ
ภาค 1 เมื่ออยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2522-2531) โดย นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ
1 นักการเมืองกับการเลือกตั้ง
2 เอกภาพของพรรคการเมือง
3 คืนอำนาจให้ประชาชนตัดสิน
4 ดับไฟคอมมิวนิสต์
5 ขุนส่าถูกกวาดล้าง
ฯลฯ

ภาค 2 ภารกิจทดแทนคุณแผ่นดิน (พ.ศ. 2532-2562) โดย กองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ
16 ประธานองคมนตรี๒แผนดิน นายกรัฐมนตรี 3 สมัย
17 ผู้มีคุณูปการต่อการป้องกันคอร์รัปชัน
18 "สานใจไทย สู่ใจใต้" โครงการแทนคุณแผ่นดิน
19 ภารกิจสำคัญช่วงสุดท้ายของชีวิต
:: คำนิยม
พลเอกเปรม หรือป๋าของพวกเรา มีความเป็นกันเองกับพวกเราแบบคนใต้ เมื่อพบกันส่วนตัวก็แหลงใต้พูดภาษาท้องถิ่นกัน ปกติป๋าจะไม่ใช้คำว่าคุณกับพวกเรา ท่านเรียกชื่อตรง ๆ ชวน บัญญัติ วีระ พวกเราเป็นนักการเมือง ไม่ต้องการให้ความเป็นนักการเมืองกระทบต่อความเป็นองคมนตรีของท่าน จึงหลีกเลี่ยงที่จะไปร่วมในงานสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิด แต่จะนัดหมายพบท่านเป็นการส่วนตัวเงียบ ๆ ผมไปกราบเคารพท่านครั้งสุดท้ายพร้อมกับคุณราเมศ รัตนะเชวง เมื่อปี 2561 ได้คุยกับท่านด้วยความเคารพรักและห่วงใย รวมทั้งถามถึงสุขภาพที่ดีในวัยที่ไม่น่าเชื่อว่า ท่านจะแข็งแรงถึงขนาดนี้ ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สู่สรวงสวรรค์ด้วยความอาลัยยิ่ง กราบคารวะป๋า พลเอกเปรม ด้วยรักและเคารพยิ่ง
-- ชวน หลีกภัย --
ประธานรัฐสภา
อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 20

เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พลเอกเปรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีรัฐบุรุษ และประธานองคมนตรีต่อมา ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ก็ยังคงเน้นย้ำความสำคัญของความชื่อสัตย์สุจริตและการเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ทั้งในทางสาธารณะ หรือในทุกโอกาสที่ผมได้รับคำแนะนำเป็นการส่วนตัวเมื่อเข้าเยี่ยมคารวะท่าน คุณงามความดีและคุณูปการเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป
-- อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ --
อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 27

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถือเป็นต้นแบบของชายชาติทหาร เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวของทหารระดับผู้บังคับบัญชาและชั้นผู้น้อยทุกระดับ ท่านจึงเป็นที่รักของน้อง ๆ ทุกคน เราทั้งหลายต่างรู้จักท่าน และรู้ดีว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง และคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ คนไทยทุกคนล้วนประจักษ์และรำลึกถึงคุณงามความดี ให้ความศรัทธา ความเคารพรักท่านเสมอมา กล่าวได้ว่า ท่านเป็นรัฐบุรุษที่ทรงคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่รักยิ่งของประชาชน สำหรับผม ท่านเป็นทั้งวีรบุรุษ และรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ที่จะคงอยู่ในความรำลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจอยู่เสมอ คุณูปการที่ท่านได้กระทำไว้ทั้งหลายจะถูกจดจำไว้ในหัวใจของคนไทยตลอดไป
-- พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา --
นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม