รูปภาพสินค้า รหัส9786160836130
9786160836130
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836130
จำนวน: 356 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "วิศวกรรมการหล่อโลหะ" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ การที่จะสามารถหล่อชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจกระบวนการทางวิศวกรรมของการหล่อโลหะเป็นอย่างดี โดยเนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการหล่อโลหะ สมบัติและการทดสอบทรายแบบหล่อ เครื่องมือเครื่องจักรทำแบบหล่อและเตาหลอมโลหะ กระบวนการทำแบบหล่อและการหล่อโลหะ การแข็งตัวของโลหะ ไรเซอร์และการออกแบบไรเซอร์ ระบบทางเข้าของงานหล่อ จุดบกพร่องของงานหล่อ การออกแบบงานหล่อ การทำความสะอาด การอบชุบความร้อน และการตรวจสอบงานหล่อ คอมพิวเตอร์จำลองการหล่อโลหะ การหล่อเหล็กหล่อ การหล่ออะลูมิเนียม

มาพร้อมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในส่วนที่จำเป็น อีกทั้งอธิบายคำศัพท์เฉพาะทางด้านงานหล่อโลหะและโลหวิทยาให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบการเรียนในระดับ ปวส. ในสาขาเทคการผลิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหล่อโลหะได้อีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่การหล่อโลหะ
บทที่ 2 สมบัติและการทดสอบทรายแบบหล่อ
บทที่ 3 เครื่องมือเครื่องจักรทำแบบหล่อและเตาหลอมโลหะ
บทที่ 4 กระบวนการทำแบบหล่อและการหล่อโลหะ
บทที่ 5 การแข็งตัวของโลหะ
บทที่ 6 ไรเซอร์และการออกแบบไรเซอร์
บทที่ 7 ระบบทางเข้าของงานหล่อ
บทที่ 8 จุดบกพร่องของงานหล่อ
บทที่ 9 การออกแบบงานหล่อ
บทที่ 10 การทำความสะอาด การอบชุบความร้อน และการตรวจสอบงานหล่อ
บทที่ 11 คอมพิวเตอร์จำลองการหล่อโลหะ
บทที่ 12 การหล่อเหล็กหล่อ
บทที่ 13 การหล่ออะลูมิเนียม