รูปภาพสินค้า รหัส9786160836123
9786160836123
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนนันรณา จำลอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836123
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี" ในส่วนของศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้นการปรับแก้ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายการ และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับ พร้อมแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel 2019)
บทที่ 2 การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบข้อมูล
บทที่ 3 การสร้างสูตรคำนวณและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
บทที่ 4 การใช้ฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ
บทที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงิน
บทที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน
บทที่ 7 การจัดทำรายงานทางการเงินและการออกรายงาน
บทที่ 8 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ