รูปภาพสินค้า รหัส9786160836062
9786160836062
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนชาญวิทย์ พิศอ่อน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 108.00 บาท
ราคาสุทธิ 108.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836062
จำนวน: 300 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานไม้ (รหัสวิชา 2121-2101)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา ในส่วนของภาพประกอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจริง ผู้เรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอนในการอ่านและทำความเข้าใจ ซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 งานช่างไม้และความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมือวัดระยะ
บทที่ 3 เครื่องมือตัดไม้
บทที่ 4 เครื่องมือไสไม้
บทที่ 5 เครื่องมือตกแต่งไม้
บทที่ 6 เครื่องมือตอก ถอน และขันเกลียว
บทที่ 7 เครื่องมือเจาะ
บทที่ 8 เครื่องมืออัดและยึดไม้
บทที่ 9 วัสดุยึดติดไม้
บทที่ 10 การเข้าไม้และการประกอบชิ้นงาน

- ใบงานวิชางานไม้
- แบบตัวอย่างประกอบชิ้นงาน