รูปภาพสินค้า รหัส9786160836031
9786160836031
เรียบเรียงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้เขียนสุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 101.00 บาท
ราคาสุทธิ 101.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836031
จำนวน: 268 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "โลหะวิทยาเบื้องต้น (รหัสวิชา 20103-2106)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของโลหะ แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีการดูประกายไฟ การทดสอบความแข็ง การดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหัพภาคและจุลภาค รวมทั้งมีใบงานภาคปฏิบัติ โลหะวิทยาเบื้องต้น เพื้อทบทวนความรู้ความเข้าใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 สมบัติของโลหะ
บทที่ 2 แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์
บทที่ 3 การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีการดูประกายไฟ
บทที่ 4 การทดสอบความแข็ง
บทที่ 5 การดูโครงสร้างเหล็กกล้าแบบมหัพภาคและจุลภาค
ใบงานภาคปฏิบัติ โลหะวิทยาเบื้องต้น
:: คำนิยม
ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านโลหะวิทยา อีกทั้งเหมาะสมที่จะใช้เป็นหนังสือเรียน หรือแบบเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช ได้เป็นอย่างดี
-- ผศ.ดร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล --
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมวิศวชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี