รูปภาพสินค้า รหัส9786160835638
9786160835638
หนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนไทรทอง เรืองจำรัส

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 105.00 บาท
ราคาสุทธิ 105.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835638
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือรายวิชา "เชื่อมแก๊ส (รหัสวิชา 20103-2209)" เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน ลวดเชื่อมแก๊ส ตำแหน่งท่าเชื่อม รอยเชื่อม เทคนิคการเชื่อมแก๊ส การเล่นประสาน และการตัดโลหะด้วยแก๊ส พร้อมด้วยใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานท้ายบทเรียน
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 2 การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 3 ลวดเชื่อมแก๊ส ตำแหน่งท่าเชื่อม รอยเชื่อม
บทที่ 4 เทคนิคการเชื่อมแก๊ส
บทที่ 5 การเล่นประสาน
บทที่ 6 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
ใบงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน