รูปภาพสินค้า รหัส9786160835522
9786160835522
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 88.00 บาท
ราคาสุทธิ 88.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160835522
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 นำเสนอเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยและกีฬาสากล ไปจนถึงเคล็ดลับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และพิเศษด้วยรายละเอียดของกีฬาฟุตซอล นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปและกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนเข้าใจง่าย
:: สารบัญ
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย
บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 10 แผนการเล่นและเทคนิคบางประการในการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 11 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล