รูปภาพสินค้า รหัส9786160834761
9786160834761
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160834761
จำนวน: 440 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่น และการบัดกรี นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน และใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งใบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพประกอบสี่สีตลอดทั้งเล่ม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม
บทที่ 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม
บทที่ 3 การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 4 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
บทที่ 5 การแล่นประสาน
บทที่ 6 การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์
บทที่ 7 งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
บทที่ 8 การเขียนแบบแผ่นคลี่
บทที่ 9 การประกอบงานโลหะแผ่น
บทที่ 10 การบัดกรี