รูปภาพสินค้า รหัส9786160834747
9786160834747
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 131.00 บาท
ราคาสุทธิ 131.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160834747
จำนวน: 412 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ประมาณราคางานโครงสร้าง : Structure Cost Estimate" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและสถิติเกี่ยวกับการประมาณราคา การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร การประมาณราคางานดิน งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานบันได การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การประมาณราคางานหลังคา และการสรุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ ชัดเจน พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณราคางานโครงสร้าง
บทที่ 2 การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 3 การประมาณราคางานดิน
บทที่ 4 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 5 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 6 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 7 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 8 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสร้างอาคารพักอาศัย