รูปภาพสินค้า รหัส9786160834402
9786160834402
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเชื้อ ชูขำ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160834402
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 257 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "งานไฟฟ้ายานยนต์ Electrical Vehicle Practice" เป็นการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง และระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์ อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพตัวอย่างประกอบ รวมถึงในท้ายบทมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเบื้องต้นไฟฟ้ายานยนต์
บทที่ 2 วงจรอนุกรม
บทที่ 3 วงจรขนาน
บทที่ 4 วงจรผสม
บทที่ 5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบื้องต้น
บทที่ 6 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 ไฟฟ้าตัวถัง
บทที่ 8 ระบบสตาร์ต
บทที่ 9 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 10 ระบบชาร์จเบื้องต้น
ฯลฯ