รูปภาพสินค้า รหัส9786160833610
9786160833610
สำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ ที่มุ่งมั่นให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้เขียนวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, ดร., วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160833610
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เชนจ์พลัส, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ไกด์บุ๊กแนะนำแนวทางการเรียนการสอนแบบ Creativity-Based Learning (CBL) โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์และนำเสนอความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข และเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน เหมาะสำหรับครูและโค้ชยุคใหม่ที่มุ่งมั่นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
:: สารบัญ
Part 1 Intro
Part 2 Creative Thinking
Part 3 สอนสร้างสรรค์
Part 4 Context
Part 5 CBL 5 ขั้นตอน
Part 6 ถนนทุกสายมุ่งสู่ Creativity-Based Learning
:: คำนิยม
ผมขอเชียร์ให้ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และ ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล ทำงานร่วมกันต่อไปอีกในการขับเคลื่อน PLC ของครู CBL ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่หนังสือ สอนสร้างสรรค์ เรียนสนุกยุค 4.0+ เล่ม 2 และที่สำคัญที่สุด เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยในอนาคต ผมขอชื่นชมท่านผู้เขียนทั้งสอง ที่ร่วมกันผลิตหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้ออกสู่สังคมไทย ขอกุศลผลบุญจากกิจกรรมนี้จงดลบันดาลให้ท่านผู้เขียนทั้งสอง มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ และเกิดพลังที่จะทำคุณประโยชน์แก่งวงศึกษาไทยต่อไปอีกยาวนาน
-- ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช --
อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ผู้เขียนสามารถใช้วาทศิลป์ในการจูงใจ โน้มน้าวผู้อ่าน ให้เกิดความฮึกเหิม กล้าที่จะคิด กล้าที่จะลอง กล้าที่จะทำ รวมทั้งได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่มีลักษณะแบบ "Practical" คือ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ในฐานะ "ครู" คนหนึ่ง ดิฉันขอขอบคุณ ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ และ ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล ที่ได้ช่วยงานการศึกษามาอย่างเต็มกำลัง ในรูปแบบที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิม นับเป็นคุณูปการต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาของท่าน จงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านคาดหวังทุกประการ
-- รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี --
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์