รูปภาพสินค้า รหัส9786160833337
9786160833337
สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหมวดวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สอนในเล่มเป็นเวอร์ชันล่าสุด อธิบายเข้าใจง่ายและสอนการใช้อย่างเป็นขั้นตอน
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160833337
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท ได้แก่ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล การใช้อีเมลเพื่อการสื่อสาร และจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมบทเรียน ใช้ประกอบการเรียนการสอนในหมวดวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้สอนในเล่มเป็นเวอร์ชันล่าสุด (Windows 10, Office 2016 และ 365) อธิบายเข้าใจง่ายและสอนการใช้อย่างเป็นขั้นตอน ท้ายบทมีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยในแต่ละบทอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 01 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology)
บทที่ 02 ระบบปฏิบัติการ Windows 10
บทที่ 03 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2016)
บทที่ 04 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel 2016)
บทที่ 05 การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (Microsoft PowerPoint 2016)
บทที่ 06 การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
บทที่ 07 การใช้อีเมลเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 08 จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต