รูปภาพสินค้า รหัส9786160833085
9786160833085
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดเลือกคำศัพท์ที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็น ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ TOEIC จริง
ผู้เขียนปริญญ์ เศรษฐเสถียร (อ.ปริญญ์ PrinEnglish)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160833085
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 127 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 10 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เน้นให้ผู้อ่านจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็น ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ TOEIC จริง โดยไม่น้อยเกินไปจนไม่ครอบคลุม และไม่มากเกินไปจนไม่สามารถจดจำได้หมด คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ และช่วยเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ให้สูงขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC ทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม เพื่อยื่นคะแนนเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ยกระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้คำศัพท์สำคัญ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตจริง
:: สารบัญ
Chapter 1 : A
Chapter 2 : B
Chapter 3 : C
Chapter 4 : D
Chapter 5 : E
Chapter 6 : F
Chapter 7 : G
Chapter 8 : H
Chapter 9 : I
Chapter 10 : J
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
- อ.ปริญญ์ PrinEnglish เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่/รูปแบบเดิม www.prinenglish.com