รูปภาพสินค้า รหัส9786160832972
9786160832972
This book is an attempt to provide a basic background to industrial robotics and mechatronics applications and provide links through to more specialized skills.
ผู้เขียนDechrit Maneetham, Dr. (เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ดร.)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160832972
จำนวน: 492 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 240 x 22 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 9 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ระบบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาสหวิทยาการที่ครอบคลุมในขอบเขตของแนวคิดทางทฤษฎีและเทคนิคที่สำคัญ ความหมายของหุ่นยนต์สามารถสรุปได้ว่า: "หุ่นยนต์จะประกอบไปด้วยสาขาหลัก คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตหรือระบบอัตโนมัที่มีอยู่ในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเที่ยงตรงสูง เพิ่มผลการผลิต และสามารถลดจำนวนคนงานลงได้อีกด้วย เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับระบบการทำงานและระบบการควบคุมการทำงานด้วยพีแอลซีเบคฮอฟฟ์ ซึ่งผลิตจากประเทศเยอรมนี เพื่อเรียนรู้และนำผลที่ได้ไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับพีแอลซีเบคฮอฟฟ์ การใช้โปรแกรมพีแอลซี (PLC Programmer) การซิมูเลชั่นซอฟต์แวร์ (Software Simulation) การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบบแอนะล็อก (Analog Control System) การควบคุมระบบปิด (Closed Loop Control System) การควบคุมพีแอลซีผ่านจอสัมผัส เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


This book is an attempt to provide a basic background to industrial robotics and mechatronics applications and provide links through to more specialized skills. Robotics is an interdisciplinary field that ranges in scope of theoretical concepts and impotant techniques. The definition of a robot, which an be summarized as : "robot can be named and defined as a programmable, self-controlled device, consisting of mechanical, electrical, electronic and computer based systems in order to control production processes with them now being used in a variety of manufacturing and automation applications."
:: สารบัญ
Unit 1 An Introduction to Robotics
Unit 2 Kinematics of Robot Manipulators
Unit 3 Machine Vision System
Unit 4 PLC Based Control of a Robot Manipulators
Unit 5 Microcontroller and Intelligent Robot
Unit 6 Mechatronics Applications