รูปภาพสินค้า รหัส9786160831852
9786160831852
เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุรพล ราษฎร์นุ้ย, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160831852
จำนวน: 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 7 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือหนังสือ "เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน ได้แก่ บทนำ การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง ชนิดของจาระบี การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง วิธีการในการหล่อลื่นด้วยจาระบี วิธีการทดสอบจาระบี การอ่านสเปกของจาระบี ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง และการชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น
บทที่ 3 โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 4 ชนิดของจาระบี
บทที่ 5 การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 6 ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง
บทที่ 7 วิธีการหล่อลื่นด้วยจาระบี
บทที่ 8 วิธีการทดสอบจาระบี
บทที่ 9 การอ่านสเปกของจาระบี
บทที่ 10 ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง
บทที่ 11 การชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี