รูปภาพสินค้า รหัส9786160831050
9786160831050
ตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนมานพ ตันตระบัณฑิตย์, รศ., ธนัช ศรีพนม, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160831050
จำนวน: 188 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เขียนแบบเทคนิค" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาตรีหรือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ระดับเล็ก ระดับปานกลาง (SME) และระดับใหญ่ ที่มีการสื่อสารด้วยการเขียนและอ่านแบบเทคนิค โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียนแบบ (Hands-on) ให้มากและถูกต้อง ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านแบบได้ดียิ่งขึ้น และแบบงานที่เขียนขึ้นมาก็สามารถนำไปสั่งงานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้ รวมถึงการใช้แบบงานเพื่อตรวจวัดขนาดชิ้นส่วนที่ผลิตเพื่อการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจเขียนแบบ
:: สารบัญ
บทที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
บทที่ 2 การสร้างรูปเรขาคณิต (Geometric Construction)
บทที่ 3 ภาพฉาย (Orthographic Projection)
บทที่ 4 การกำหนดขนาดของมิติ (Dimensioning)
บทที่ 5 ภาพ 3 มิติ (Pictorial Drawing)
บทที่ 6 ภาพช่วย (Auxilliary) และแผ่นคลี่ (Developments)
บทที่ 7 การกำหนดพิกัดความเผื่อ (Tolerance)
บทที่ 8 ภาพตัด (Section)
บทที่ 9 ความหยาบผิวงาน (Roughness)
บทที่ 10 การสเกตซ์แบบงานด้วยมือเปล่า (Freehand Sketches)
บทที่ 11 เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล