รูปภาพสินค้า รหัส9786160831043
9786160831043
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160831043
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 6 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก" เป็นหนังสือในการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจค้าปลีก และเป็นแนวทางในการบริหารร้านค้าปลีก สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการต่างๆ ในการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจก่อนซื้อ ขณะซื้อ หลังการซื้อ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี การบริหารพื้นที่และการบริหารสินค้าภายในร้านค้า การบริหารความขัดแย้งภายในร้านค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 บทนำ พฤติกรรมผู้บริโภค
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคกับทำเลและตำแหน่งที่ตั้ง
4. รูปแบบของทำเลที่ตั้ง
5. การเลือกทำเลและที่ตั้ง

ตอนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารร้านค้า
6. การบริหารพื้นที่และสินค้า
7. เทคนิคการนำเสนอสินค้า
8. การบริหารความขัดแย้งภายในร้าน

ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด
9. พฤติกรรมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลง
10. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์