รูปภาพสินค้า รหัส9786160830350
9786160830350
รวบรวมข้อมูลของธุรกิจในอดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนไปยังอนาคต
ผู้เขียนจุฑา เทียนไทย, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 395.00 บาท
ราคาสุทธิ 395.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160830350
จำนวน: 448 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 182 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การจัดการมุมมองนักบริหาร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" เล่มนี้ เป็นการปรับปรุงจากเล่มเดิมที่เคยมีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลของธุรกิจในอดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนไปยังอนาคต เพื่อการเก็บรักษาไว้เป็นประวัติ และเพื่อการค้นคว้าความเป็นมาของการจัดการในยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง โดยได้แก้ไขปรับปรุงข้อความ เนื้อหาให้กระชับ ชัดเจน รวมทั้งมีการเพิ่มเติมข้อมูลและตัวอย่างให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะนำไปศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์
:: สารบัญ
สาระสำคัญของตอนที่ 1 แนวคิดของการจัดการ
สาระสำคัญของตอนที่ 2 รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่
สาระสำคัญของตอนที่ 3 บทบาทของผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์
สาระสำคัญของตอนที่ 4 จริยธรรมในการบริหาร
สาระสำคัญของตอนที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาระสำคัญของตอนที่ 6 การบริหารความเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญของตอนที่ 7 เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ
สาระสำคัญของตอนที่ 8 การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ