รูปภาพสินค้า รหัส9786160830053
9786160830053
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ครอบคลุมเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 229.00 บาท
ราคาสุทธิ 229.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160830053
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 191 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร รวมถึงอีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กร
- บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล
- บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์

ส่วนที่ 2 โครงพื้นฐานทางด้านไอที
- บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่
- บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
- บทที่ 5 เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ

ส่วนที่ 3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ
- บทที่ 6 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- บทที่ 7 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร
- บทที่ 8 อีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ
- บทที่ 9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบชาญฉลาด

ส่วนที่ 4 การสร้างระบบและการรักษาความปลอดภัย
- บทที่ 10 การสร้างระบบสารสนเทศ
- บทที่ 11 การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ