รูปภาพสินค้า รหัส9786160828722
9786160828722
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160828722
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2560
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 3 ปี 2017
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 3204-2007" ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับหนังสือเล่มนี้ได้เลือกใช้ชุดซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Express 2015 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ทางบริษัทไมโคซอฟท์เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ภายในเล่มยังสาธิตวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม และวิธีการติดตั้งใช้งาน รวมถึงการตั้งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จำเป็น ที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อตอบสนองผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรมไว้เป็นอย่างดี มีตัวอย่างโปรแกรมไว้ฝึกเขียนตาม โดยได้ลำดับเนื้อหาจากง่ายแล้วค่อยๆ เข้มข้นขึ้น จนกระทั่งมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมขั้นต้น จนถึงการเขียนโปรแกรมในระดับจัดการแฟ้มข้อมูล ผ่านกรณีศึกษาที่ทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิด และนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจได้ต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Express 2015 และการใช้งานเบื้องต้น
บทที่ 3 การป้อนข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
บทที่ 4 ชนิดข้อมูล การประกาศตัวแปร และการเขียนโค้ดเบื้องต้น
บทที่ 5 โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก
บทที่ 6 โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำ และการใช้คอนโทรล Timer
บทที่ 7 ฟังก์ชัน/คลาสอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
บทที่ 8 อาร์เรย์และโปรแกรมย่อย
บทที่ 9 พื้นฐานการจัดการแฟ้มข้อมูลและการจัดการกับเครื่องพิมพ์

- กรณีศึกษา : การพัฒนาโปรแกรมขายสินค้าให้กับร้าน Computer Hardware Shop