รูปภาพสินค้า รหัส9786160828029
9786160828029
ก้าวนำหน้าความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เกาะติดสารพัดเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่สังคมดิจิทัล เพื่อความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้เขียนไพโรจน์ ไววานิชกิจ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160828029
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เวทีธุรกิจบนโลกดิจิทัลที่ช่วยให้คุณรวยได้" เล่มนี้ เป็นเหมือนกระจกสะท้อนครรลองของการเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อสร้างสินค้าด้านฮาร์ดแวร์ที่สามารถ Scale หรือขยายขนาดการเติบโตทางธุรกิจของตนเองได้ เพื่อยกระดับฐานะของการทำธุรกิจจากสตาร์ทอัปไปเป็นกิจการขนาดใหญ่ พร้อม ๆ กับฉายภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจและการทำความเข้าใจการเติบโตของตลาด
:: สารบัญ
บทที่ 1 Internet of Things กับการปฏิวัติโลกยุคใหม่
บทที่ 2 โอกาสใหม่ทางธุรกิจสำหรับ Startup และ Maker
บทที่ 3 กรณีศึกษาของ Kickstarter
บทที่ 4 กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจฮาร์ดแวร์ไฮเทค
บทที่ 5 ภาพรวมของนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ไฮเทค
บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์ Wearable Device
บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เพื่อสุขภาพและเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Smart Home - AR/VR และ Drone
บทที่ 9 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ด้านหุ่นยนต์
บทที่ 10 เรื่องควรรู้ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัป
บทที่ 11 สู่ความสำเร็จของ Co-Working Space
:: คำนิยม
ผู้อ่านจะได้ความรู้ในการใช้ศักยภาพทางดิจิทัล (Digitization) ซึ่งช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีต้นทุนด้านแรงงานที่ต่ำลง มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมกำลังถูกนำมาเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่านการสื่อสาร Internet of Things (IoT) ในขณะที่ความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ก้าวขึ้นจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโลจิสติก และการขายโดยในอนาคตโรงงานต่าง ๆ จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าปัจจุบันในเชิงของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะสำหรับบุคคลและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

--พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ--
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)