รูปภาพสินค้า รหัส9786160827749
9786160827749
เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของสไตล์การจัดการ ของประเทศและภูมิภาคที่สำคัญ ๆ ของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการคนต่างวัฒนธรรมในยุคที่โลกธุรกิจไร้พรมแดน
ผู้เขียนสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160827749
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 716 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงเปรียบเทียบ มาผสมผสานกับตัวอย่างการทำงานจริงในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม สามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชา การจัดการเชิงเปรียบเทียบ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการต่างวัฒนธรรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถนำไปเป็นคู่มือในการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางสถาบัน
บทที่ 3 อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม
บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารต่างวัฒนธรรมและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การจูงใจต่อวัฒนธรรม
บทที่ 6 ภาวะผู้นำต่างวัฒนะณณฒ
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศต่างๆ
บทที่ 8 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 9 การจัดการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
บทที่ 10 การจัดการในภูมิภาคอเมริกา
บทที่ 11 การเปรียบเทียบการจัดการของประเทศในภูมิภาคยุโรป
บทที่ 12 บทสรุป