รูปภาพสินค้า รหัส9786160826957
9786160826957
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 151.00 บาท
ราคาสุทธิ 151.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160826957
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 257 x 23 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานเครื่องล่างรถยนต์ (รหัสวิชา 2101-2004)" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องล่างรถยนตร์ เช่น โครงสร้างตัวถังรถยนตร์ ระบบรองรับน้ำหนัก โช้กอัปซอร์บเบอร์ ระบบบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อรถยนต์ ระบบเบรก ล้อ และยาง มีเนื้อหาทางภาคทฤษฎีและใบงานตามลำดับขั้นตอนการถอด ตรวจสอบและประกอบตามคู่มือทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทุกประการ
:: สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างตัวถังรถยนต์
บทที่ 2 ระบบรองรับน้ำหนัก
บทที่ 3 โช้กอัปซอร์บเบอร์
บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยว
บทที่ 5 ศูนย์ล้อรถยนต์
บทที่ 6 ระบบเบรก
บทที่ 7 หม้อลมเบรก
บทที่ 8 ล้อและยาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง
บทที่ 10 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์