รูปภาพสินค้า รหัส9786160825967
9786160825967
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย
ผู้เขียนเดชฤทธิ์ มณีธรรม, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825967
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC" อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ความหมาย โครงสร้าง การจัดหน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมภาษาซี การใช้โปรแกรม CCS C Complier และ MPLAB Program การออกแบบการทำงาน Input/Output การควบคุม Stepping Motor การควบคุม DC Motor รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลายเพื่อให้ง่ายสำหรับการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม CCS C Compiler และ MPLAB Program
บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ Input/Output Ports
บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor
บทที่ 6 การควบคุม DC Motor
บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม