รูปภาพสินค้า รหัส9786160825950
9786160825950
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนเดชฤทธิ์ มณีธรรม, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825950
จำนวน: 284 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางด้านการตลาดและด้านเศรษฐกิจ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี การออกแบบและควบคุมการทำงาน Input/Output Port, การควบคุม Stepping Motor, การควบคุม DC Motor, การควบคุม DC Servo Motor และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเสริมภาคผนวกด้วยชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานควบคุมในแต่ละส่วน เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
:: สารบัญ
บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม uvision 2
บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ input/output ports
บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor
บทที่ 6 การควบคุม DC Motor
บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม