รูปภาพสินค้า รหัส9786160825943
9786160825943
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบนิวเมติกส์ที่ใช้ในปัจจุบันให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผู้เขียนเดชฤทธิ์ มณีธรรม, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825943
จำนวน: 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 245 x 20 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการทำงาน การออกแบบวงจร และควบคุมง่าย โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลม ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ และระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงเรื่องวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ และชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้กับระบบนิวแมติกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจงานระบบนิวแมติกส์สมัยใหม่
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System)
บทที่ 2 ระบบลมอัดในระบบนิวแมติกส์ (Compressed Air in Pneumatic System)
บทที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ (Working Element in pneumatic System)
บทที่ 4 วาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Valve and Element Control in Pneumatic System)
บทที่ 5 วงจรนิวแมติกส์ (Pneumatic Circuit)
บทที่ 6 วงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง (Sequence Control)
บทที่ 7 ส่วนประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Element in Electro Pneumatic System)
บทที่ 8 วงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Electro Pneumatic Circuit)
บทที่ 9 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller)
บทที่ 10 PLC และการประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม (PLC and Application in Industrial)
บทที่ 11 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Microcontroller Control in Pneumatic System)