รูปภาพสินค้า รหัส9786160825752
9786160825752
คู่มือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับสมาชิกในครอบครัว เพื่อการดูแลสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงวัย
ผู้เขียนวีรศักดิ์ เมืองไพศาล, รศ.ดร.น.พ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 235.00 บาท
ราคาสุทธิ 235.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825752
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 384 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับสมาชิกในครอบครัว เพื่อการดูแลสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงวัย ในเล่มมีการรวบรวมเนื้อหาทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไปในวัยสูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อย กลุ่มอาการผู้สูงอายุ และภาวะสมองเสื่อมไว้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้เข้าใจและสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" โดยผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม
:: สารบัญ
การดูและสุขภาพทั่วไปในวัยสูงอายุ
- การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
- การประเมินปัญหาสุขภาพอย่างครบถ้วนในผู้สูงอายุ
- การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้น
ฯลฯ

ปัญหาที่พบบ่อยในสูงอายุและการป้องกัน
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคไขมันในเลือดสูง
- โรคเบาหวาน
ฯลฯ

กลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndrome)
- กลุ่มอาการสูงอายุคืออะไร
- อาการซึม สับสนเฉียบพลัน
- นอนไม่หลับ
ฯลฯ

ภาวะสมองเสื่อม
- สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย
- สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
- การวินัจฉัยภาวะสมองเสื่อม