รูปภาพสินค้า รหัส9786160825660
9786160825660
ทิศทางเศรษฐกิจ และช่องทางสว่างการลงทุนในโลกยุค New Normal ที่ "โตต่ำ ค้าน้อย โภคภัณฑ์ถูก และผลตอบแทนผันผวน"
ผู้เขียนปิยศักดิ์ มานะสันต์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825660
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 4 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุค "New Normal" ที่การขยายตัวจะเป็นไปอย่างเชื่อช้า การค้ามีแนวโน้มลดลง ผลตอบแทนการลงทุนตกต่ำและผันผวน รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าการเกษตร ที่ราคามีแนวโน้มจะตกต่ำระยะยาว

หนังสือเล่มนี้ จึงเสนอทางออกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนในโลกยุคนี้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นใหม่ เริ่มจากการขยายภาพในอดีตเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงที่มาของภาวะ New Normal รวมถึงผลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มของสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากภาวะดังกล่าว รวมถึงนำเสนอทางออกในการทำธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบัน ขณะที่เนื้อหาส่วนที่สองจะเป็นการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับภาวะ New Normal ที่ผู้เขียนได้เคยเขียนไว้ในคอลัมน์ Global Vision หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 บริบทใหม่ใน New Normal
1. ภาพใหญ่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
2. New Normal โตต่ำ ค้าน้อย
3. Divergence ปัจจัยกำหนดทิศทาง
4. โอกาสในการดำเนินธุรกิจ และลงทุนในยุค New Normal

ภาคที่ 2 เรื่องราวของ New Normal
5. ภาพใหญ่ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
6. New Normal โตต่ำ ค้าน้อย
7. Divergence ปัจจัยกำหนดทิศทาง
8. โอกาสในการดำเนินธุรกิจ และลงทุนในยุค New Normal
9. โลกและไทยในยุค New Normal (1)
10. โลกและไทยในยุค New Normal (2)
ฯลฯ
:: คำนิยม
"ผมก็เห็นด้วยกับ ดร.ปิยศักดิ์ ว่า ในยุคหลังจากวิกฤตสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2551 นั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเปราะบางและกระท่อนกระแท่น ทำให้มีความเสี่ยงและความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น การลงทุนในยุค "New Normal" จึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และผู้ลงทุนจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในยุคใหม่นี้อีกด้วย"
-- ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ --
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

"หนังสือเล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ที่มาในอดีต ผลในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อไทย และข้อเสนอในการปรับตัว แต่เป็นมุมมองที่ต่างๆป กล่าวคือ ปรับเปลี่ยนจากการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการทำนโยบาย เป็นการให้คำแนะนำต่อภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจและลงทุนในอนาคต"
-- ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ --
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง