รูปภาพสินค้า รหัส9786160825141
9786160825141
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) ซึ่งเป็น IFRS Bound Volume 2015
ผู้เขียนกิตติมา อัครนุพงศ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 485.00 บาท
ราคาสุทธิ 485.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825141
จำนวน: 876 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของอเมริกา ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงปี 2015 และมีการเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ปรับปรุงใหม่ปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ 5 ประเทศสำคัญในโลก ได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ตลอดจนอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณประกอบ ตัวอย่างงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในประเทศต่างๆ และทุกบทมีแบบฝึกหัดท้ายบท อีกทั้งมีแบบฝึกหัดจากงบทางการเงินของบริษัทจริง ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีระหว่างประเทศ
บทที่ 2 ความแตกต่างทางการบัญชี
บทที่ 3 ความสอดคล้องของการบัญชีระหว่างประเทศ
บทที่ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศต่างๆ
บทที่ 6 การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การบัญชีฐานกลยุทธ์สำหรับบริษัทข้ามชาติ
บทที่ 8 การบัญชีสำหรับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 9 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บทที่ 10 การกำหนดราคาโอนระหว่างประเทศ
บทที่ 11 การสอบบัญชีระหว่างประเทศ