รูปภาพสินค้า รหัส9786160825035
9786160825035
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ผู้เขียนสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 79.00 บาท
ราคาสุทธิ 79.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160825035
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "กฎหมายพาณิชย์ (รหัสวิชา 20001-10005)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายบบุคคล กฎหมายนิติกรรมและสัญญา กฎหมายหนี้ กฎหมายสัญญาซื้อขายและสัญญาและเปลี่ยน กฎหมายสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์ กฎหมายสัญญาจ้างทำของและสัญญารับส่งของ กฎหมายสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์ กฎหมายสัญญาค้ำประกันและตัวแทนนายหน้า กฎหมายสัญญาจำนองและสัญญาจำนำ และกฎหมายประกันภัยและเก็บของในคลังสินค้า ซึ่งทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
บทที่ 2 กฎหมายบบุคคล
บทที่ 3 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
บทที่ 4 กฎหมายหนี้
บทที่ 5 กฎหมายสัญญาซื้อขายและสัญญาและเปลี่ยน
บทที่ 6 กฎหมายสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์
บทที่ 7 กฎหมายสัญญาจ้างทำของและสัญญารับส่งของ
บทที่ 8 กฎหมายสัญญายืมและสัญญาฝากทรัพย์
บทที่ 9 กฎหมายสัญญาค้ำประกันและตัวแทนนายหน้า
บทที่ 10 กฎหมายสัญญาจำนองและสัญญาจำนำ
บทที่ 11 กฎหมายประกันภัยและเก็บของในคลังสินค้า