รูปภาพสินค้า รหัส9786160824526
9786160824526
เรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์, โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160824526
จำนวน: 236 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2558
:: คำนำ
-
-
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศ ในส่วนของ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ" เริ่มตั้งแต่วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) การสร้างแผนภาพอีอาร์ (E-R Diagram) การใช้โปรแกรม MS-Visio เพื่อสร้างแผนภาพหรือไดอะแกรมต่างๆ พร้อมเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ สำหรับปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและนักวิเคราะห์ระบบ
บทที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการ
บทที่ 5 แบบจำลองกระบวนการ
บทที่ 6 แบบจำลองข้อมูล
บทที่ 7 การออกแบบระบบ : ตอนที่ 1
บทที่ 8 การออกแบบระบบ : ตอนที่ 2
บทที่ 9 การสร้างระบบและการบำรุงรักษา