รูปภาพสินค้า รหัส9786160823796
9786160823796
การก้าวสู่สายอาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร อาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน บันได 10 ขั้นสู่การเป็น SysAdmin มืออาชีพ
ผู้เขียนอาณัติ รัตนถิรกุล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823796
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน ไม่ว่าจะนิสิตที่จบใหม่ๆ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้ว งานสายนี้เป็นงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่ไม่ว่าคุณจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกภาระรับผิดชอบข้อมูลต่างๆ ขององค์กรอยู่ดี หนังสือเล่มนี้เป็นการจุดประกายสำหรับผู้เริ่มต้น เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้สนใจที่ต้องการเปลี่ยนงานมาสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนในการทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองอย่างไร จึงจะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับมือโปรและเติบโตในสายงานนี้ได้
:: สารบัญ
บันไดขั้นที่ 1 ศึกษาภาพรวมระบบเครือข่าย (Network Overview)
บันไดขั้นที่ 2 รู้จักอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย (Network Devices)
บันไดขั้นที่ 3 ลงมือวางแผนและออกแบบระบบเครือข่าย (Network Planning and Design)
บันไดขั้นที่ 4 การเลือกระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)
บันไดขั้นที่ 5 การสร้างแล็ปด้านเครือข่ายสำหรับเรียนรู้ส่วนตัว (Network Labs)
บันไดขั้นที่ 6 รวมคำสั่งในการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network Command)
บันไดขั้นที่ 7 การแชร์ข้อมูลบนระบบเครือข่าย (Network Resource Sharing)
บันไดขั้นที่ 8 การติดตั้งระบบ Intranet/Internet Server ใช้งานในองค์กร
บันไดขั้นที่ 9 เครื่องมือในการเฝ้าติดตามระบบเครือข่าย (Network Monitoring)
บันไดขั้นที่ 10 การรักษาความปลอดภัยรบบเครือข่าย (Network Security)
:: ข้อมูลพิเศษ
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่ส่วนตัวได้ผ่านการทำงานเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร มากว่า 10 ปี ก่อนจะเข้ามาทำงานในสายบริหารทั้งผู้จัดการฝ่ายไอที ผู้จัดการฝ่ายไอทีและนวัตกรรม ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านระบบเครือข่าย รวมทั้งเป็นวิทยากรสอนด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งระบบ Linux Server ระบบ Windows Server และระบบ e-Learning มากว่า 100 องค์กร โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ทำการปรับเนื้อหาจากหนังสือ "ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ)" ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นในช่วงปี 2006 (2549) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี มีการเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน โดยยังคงเน้นเนื้อหาที่มีคุณภาพเช่นเดิม