รูปภาพสินค้า รหัส9786160823543
9786160823543
หลักเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด
ผู้เขียนวิน เตชะเคหะกิจ, ดร.น.พ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823543
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
หนังสือ "หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น" เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ตั้งแต่ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประเมินทั้งต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก นอกจากนี้แล้วการเข้าใจในลักษณะของสินค้าและบริการสุขภาพ ตลาดบริการสุขภาพ และกลไกการทำงานของระบบประกันสุขภาพ ยังมีส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ซึ่งเนื้อหาต่างๆ ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ทั้งสำหรับแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนถึงผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
:: สารบัญ
บทที 1 เศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข
1.1 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไร
1.2 เหตุใดเราจึงควรสนใจ “ความคุ้มค่า” ในการใช้ทรัพยากรสุขภาพ
1.3 เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้ทรัพยากรสุขภาพ
ฯลฯ

บทที่ 2 ลักษณะของบริการสุขภาพและประสิทธิภาพ
2.1 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร
2.2 ความแตกต่างของสินค้าและบริการทางสุขภาพเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการอื่น
2.3 ประสิทธิภาพคืออะไร

บทที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.1 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
3.2 วิธีการประเมินบริการสุขภาพประเภทต่างๆ
3.3 การแบ่งชนิดของต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

บทที่ 4 ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย
4.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
4.2 เป้าหมายของระบบบริการสาธารณสุข
4.3 การประกันสุขภาพคืออะไร
ฯลฯ