รูปภาพสินค้า รหัส9786160823314
9786160823314
การใช้งาน Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงโมดูล
ผู้เขียนธัชชัย จำลอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 319.00 บาท
ราคาสุทธิ 319.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160823314
จำนวน: 624 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 30 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจใช้งานโปรแกรม "Microsoft Access 2013" ได้ศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้ Access ในการสร้างฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ตาราง คิวรี ฟอร์ม รีพอร์ต มาโคร หรือโมดูล โดยจะเน้น "แนวคิด" ในการสร้างฐานข้อมูลมากกว่าทฤษฎี ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตัวอย่างฐานข้อมูลให้ดาวน์โหลดอีกด้วย เนื้อหาในเล่มถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
:: สารบัญ
Chapter 01 : เรื่องทั่วไปของ Access 2013
Chapter 02 : การใช้งาน Access Options
Chapter 03 : การใช้งานหน้าต่างโปรแกรม
Chapter 04 : การสร้างฐานข้อมูลด้วยเท็มเพลต
Chapter 05 : แนวคิดในการออกแบบฐานข้อมูล
Chapter 06 : ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
Chapter 07 : การสร้างตารางอย่างมีคุณภาพ
Chapter 08 : การจัดการตารางเบื้องต้น
Chapter 09 : การจัดการตารางขั้นสูง
Chapter 10 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคิวรี
Chapter 11 : คิวรีขั้นสูงเพื่อการใช้งานจริง
Chapter 12 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟอร์ม
Chapter 13 : การจัดการคอนโทรลของฟอร์ม
Chapter 14 : การใช้งานคอนโทรลที่ซับซ้อน
Chapter 15 : การปรับแต่งฟอร์มเพื่อการใช้งานจริง
Chapter 16 : รีพอร์ตเพื่อการนำเสนอผ่านเอกสาร
Chapter 17 : มาโครชุดคำสั่งกึ่งสำเร็จรูป
Chapter 18 : เริ่มต้น VBA ด้วยโมดูล