รูปภาพสินค้า รหัส9786160822300
9786160822300
พจนานุกรมภาพถ่ายฉบับสมบูรณ์ รวมศัพท์หลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะ กีฬา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ ซีเอ็ด
ผู้แปลเหยิน จิ่งเหวิน (ภาษาจีน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160822300
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 168 x 202 x 17 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พจนานุกรมภาพถ่ายฉบับสมบูรณ์ รวมศัพท์อังกฤษ-จีน-ไทย กว่า 6000 คำ ครอบคลุม 15 หมวดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น บริการต่างๆ อาหาร การเรียน การทำงาน การคมนาคม กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลอ้างอิง เช่น เวลา มาตราชั่ง ตวง วัด แผนที่โลก วลีน่ารู้ ครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับต้น-สูง ศัพท์อังกฤษแบบ British English พร้อมถอดเสียงคำอ่านไทย ศัพท์จีนกลาง ตัวอักษรย่อ (Simplified Chinese Character) พร้อมคำอ่าน โดยมีภาพถ่ายและภาพประกอบจากสถานที่และเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมดัชนีคำศัพท์ไทยท้ายเล่ม ช่วยให้ค้นหาศัพท์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
- People คน
- Health สุขภาพ
- Home บ้านและที่อยู่อาศัย
- Services บริการต่างๆ
- Shopping ช็อปปิ้ง
- Food อาหาร
- Eating Out การกินอาหารนอกบ้าน
- Study การเรียน
- Work การทำงาน
- Transport การคมนาคม
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
- ยอดขายกว่า 250000 เล่ม แปลแล้ว 5 ภาษาทั่วโลก