รูปภาพสินค้า รหัส9786160822089
9786160822089
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้และดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนสมชาย นำประเสริฐชัย, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160822089
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การจัดการความรู้ : Knowledge Management" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อที่จะสามารถประยุกต์การจัดการความรู้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สำหรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เคลิ้มตามกระแส หรือดำเนินการโดยการลอกเลียนแบบจนอาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาด เนื้อหาในเล่มปรับปรุงจากบทความการจัดการความรู้ที่เคยนำเสนอในวารสารต่างๆ และที่ประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยเนื้อหาในเล่มนี้เคยได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดตำราวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจการจัดการความรู้ในมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
1. ความรู้และการจัดการความรู้
2. การจัดการความรู้กับสังคมไทยในอดีต
3. กระบวนการและโมเดลการจัดการความรู้
4. กลยุทธ์การจัดการความรู้
5. การจัดการความรู้และทุนทางปัญญา
6. MUFC ในมุมมองของ KM และ IC
7. เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้
8. นวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรม
9. การประเมินผลการจัดการความรู้
10. การจัดการความรู้สำหรับการวิจัยและพัฒนา
11. KM กับการพัฒนานวัตกรรมระดับรากหญ้า