รูปภาพสินค้า รหัส9786160821983
9786160821983
ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง
ผู้เขียนพัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 480.00 บาท
ราคาสุทธิ 480.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160821983
จำนวน: 792 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 253 x 37 มม.
น้ำหนัก: 1545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือวิศวกรรมฐานราก" เล่มนี้ ปูพื้นตั้งแต่คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน การสำรวจชั้นดินภาคสนาม น้ำใต้ดิน ฐานรากชนิดต่างๆ กำแพงกันดิน เข็มพืด การค้ำยัน เสถียรภาพของลาดดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน การก่อสร้างอุโมงค์ การประเมินความเสียหาย ธรณีเทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งภาคผนวกที่สามารถจะใช้ในงานออกแบบ หรือใช้ในงานสนาม พร้อมด้วยตัวอย่างตารางคำนวณที่สะดวกในการนำไปใช้ได้ง่ายและเร็ว ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีของผู้เขียน ผนวกกับการสังเคราะห์ความรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งได้สอดแทรกตัวอย่างปัญหาที่ประสบจริงจากการทำงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนด้วยเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่จะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง หรือนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวสอบเป็นภาคีวิศวกรโยธาหรือเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา รวมถึงผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาในต่างประเทศ เพื่อยกระดับวิชาชีพตนเองสู่สากลอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน
บทที่ 2 การสำรวจชั้นดินภาคสนาม
บทที่ 3 น้ำใต้ดิน
บทที่ 4 ฐานรากตื้น
บทที่ 5 ฐานรากยึด ฐานรากร่วม และฐานรากพรม
บทที่ 6 ฐานรากเสาเข็ม
บทที่ 7 ความดันด้านข้างของดินและกำแพงกันดิน
บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด
บทที่ 9 งานขุดดินใช้ค้ำยันหลายระดับ
บทที่ 10 เสถียรภาพของลาดดิน
บทที่ 11 การปรับปรุงคุณภาพดิน
บทที่ 12 ธรณีเทคนิคเพื่อสิ่งแวดล้อม
บทที่ 13 การก่อสร้างอุโมงค์
บทที่ 14 การประเมินความเสียหาย