รูปภาพสินค้า รหัส9786160821723
9786160821723
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ , ภาณุวัฒน์ จงวัฒนาพรชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160821723
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"งานเครื่องยนต์เล็ก" เล่มนี้ ได้รวบรวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์เล็กเบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์เล็กดีเซลไว้ทั้งหมด ได้แก่ ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว และการตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยจุดประสงค์ ขั้นตอน และผลสรุปจากการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับช่างยนต์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้งานเครื่องยนต์เล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ
หน่วยที่ 2 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ
หน่วยที่ 3 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กดีเซล
:: คำนิยม
หนังสือ "งานเครื่องยนต์เล็ก" มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องยนต์เล็กเบนซินและดีเซล ดังนั้นจึงเหมาะะที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านปฏิบัติได้เป็นอยางดี อีกทั้งอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ยังมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอนวิชางานเครื่องยนต์เล็กโดยตรง
-- อุดม ไชยเดชาธร --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา