รูปภาพสินค้า รหัส9786160821525
9786160821525
ภายในเล่มได้แทรกเนื้อหาบทกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 219.00 บาท
ราคาสุทธิ 219.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160821525
จำนวน: 324 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 239 x 14 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมภาษา C" เล่มนี้ เหมาะสำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ "อัลกอริทึมและหลักการเขียนโปรแกรม" หรือวิชา "การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1" โดยได้ถ่ายทอดเนื้อหาด้านอัลกอริทึมและหลักการเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งจัดเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่มีโครงสร้างการเขียนที่ดี และความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ต่อไป เช่น C++, C# และ Java โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมภาพตัวอย่างประกอบช่วยให้เข้าใจได้ง่าย นอกจากใช้ประกอบการเรียนแล้ว ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยตนเองอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโปรแกรม (Fundamental of Program Design)
บทที่ 2 การพัฒนาอัลกอริทึม (Developing an algorithm)
บทที่ 3 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับภาษา C (Fundamental of C Language)
บทที่ 4 การจัดรูปแบบการป้อนข้อมูลและการแสดงผล (Formatted Input and Output)
บทที่ 5 โครงสร้างควบคุมการตัดสินใจ (The Decision Control Structure)
บทที่ 6 โครงสร้างการทำงานเป็นรอบ (The Loop Control Structure)
บทที่ 7 กรณีศึกษา ตอนที่ 1
บทที่ 8 พอยน์เตอร์และอาร์เรย์ (Pointers and Arrays)
บทที่ 9 ฟังก์ชั่น (Functions)
บทที่ 10 กรณีศึกษา ตอนที่ 2
บทที่ 11 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง (Structuring Data)
บทที่ 12 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File Processing)
บทที่ 13 กรณีศึกษา ตอนที่ 3