รูปภาพสินค้า รหัส9786160820740
9786160820740
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
ผู้เขียนสุดชาดา ไชยรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160820740
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "อาเซียนศึกษา" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปิดเสรีทางการศึกษา รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนรวมกัน ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวมทั้งให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการ และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความสําคัญขององค์กรเเห่งนี้ เข้าใจความเป็น "อาเซียน" และร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมที่เข้มแข็งต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
บทที่ 2 ประชาคมอาเซียน
บทที่ 3 พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
บทที่ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 5 ประเทศไทยกับอาเซียน
บทที่ 6 บทบาทของอาเซียน