รูปภาพสินค้า รหัส9786160820610
9786160820610
ต้องเรียนสาขาใด? อาชีพอะไร? รายได้ดีแค่ไหน? อะไรคือทางรอด ในยุคปริญญาล้นประเทศ
ผู้เขียนวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160820610
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์" นักคิดนักเขียนด้านการศึกษา จะพาคุณไปพบกับแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพการงานใหม่ๆ รวมถึงทิศทางของอาชีพในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตามโลกและสังคม พร้อมคำแนะนำในการเลือกคณะสาขาวิชาเรียนและอาชีพในอนาคต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังเน้นส่งเสริมให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกเรียนตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง ไม่ยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ
:: สารบัญ
ภาค 1 สาขาอาชีพแห่งอนาคตคืออะไร
- จบปริญญาตรีเงินเดือน 500,000 บาท
- คุณครู 100 ล้าน The Edutainer ผู้ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ
- อาชีพใหม่เกิดขึ้นตลอดและเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
- เกมกลายเป็นธุรกิจ 10 ล้านบาท (ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ)
- อินเดียวิ่งหนีความยากจนด้วยสาขาอาชีพแห่งอนาคต ถึงเวลาหยุดเพื่อคิด และมองทิศทางอนาคต

ภาค 2 7 กระแสที่จะทำให้เกิดสาขาอาชีพแห่งอนาคต
1. กระแสประชากรโลก
2. กระแสชีวิตดิจิทัล
3. กระแสสีเขียว
4. กระแสชีววิทยา
5. กระแสความรู้และภูมิปัญญา
6. กระแสความคิดสร้างสรรค์
7. กระแสของแท้

ภาค 3 เตรียมพร้อมสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
- มหัศจรรย์ประเทศไทย
- โรงเรียนเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
- รู้ทุกเรื่อง เก่งทุกวิชา แต่ไม่รู้จักตัวเอง
- 4 วิชา ยุคปริญญาล้นประเทศ
ฯลฯ
:: คำนิยม
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเด็นความคิดจากเกร็ดความรู้เรื่องราวและมุมมองที่เป็นข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสาขาอาชีพและโอกาสใหม่ทางอาชีพได้อย่างน่าสนใจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และนักวิชาการศึกษา ให้เข้าใจในทิศทางอาชีพที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
-- ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน --
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับเล่มนี้ อาจารย์วิริยะได้ทุ่มเทประสบการณ์และกำลังสติปัญญา ที่สำคัญสุดคือได้ทุมเทจิตใจในการกลั่นกรองข้อเขียนต่างๆ ออกมา โดยมุ่งหวังให้เป็นแสงสว่างอีกดวงหนึ่งที่จะช่วยนำอนาคตของนักเรียนทั้งหลาย โดยการจุดประเด็นให้ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่เหมาะตอตัวเอง หนังสือเล่มนี้จึงสร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง
-- ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ --
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

"สาขาอาชีพแห่งอนาคต" เป็นอีกเล่มหนึ่งของความพยายามเสนอแนะข้อมูลใหม่ๆ ที่พ่อแม่และเยาวชนควรทราบ เพื่อชีวิตที่รุ่งโรจน์ในอนาคต ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
-- รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ --
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์