รูปภาพสินค้า รหัส9786160819904
9786160819904
ทุกขั้นตอนแสดงด้วยภาพแบบจำลองและสูตรที่ใช้ ละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจด้วยตัวเองจนสามารถนำไปสร้างแบบจำลองของตนเองได้ เหมาะกับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี - โท ตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
ผู้เขียนศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160819904
จำนวน: 724 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 31 มม.
น้ำหนัก: 1210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คำตอบอันเป็น "ที่สุด" มักเป็นสิ่งที่ต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น กำไรสูงที่สุด เวลาสั้นที่สุด ใช้คนน้อยที่สุด พอใจที่สุด ฯลฯ คำตอบเช่นนี้มักไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถหาคำตอบ "ที่สุด" นั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะ เพียงใช้ Solver ซึ่งเป็นโปรแกรมย่อย (Add–in) ในเอกเซลที่คัดสรรมาในเล่มนี้ เรียนรู้จากตัวอย่างจริง ละเอียด อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ทุกขั้นตอนแสดงด้วยภาพแบบจำลองและสูตรที่ใช้ ละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจด้วยตัวเอง จนสามารถนำไปสร้างแบบจำลองของตนเองได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 การค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและโปรแกรมย่อย Solver ในเอ็กเซล
บทที่ 2 ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming)
บทที่ 3 การวิเคราะห์รายงานความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 4 ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง ตัวแปรเป็นเลขจำนวนเต็ม (Integer Linear Programming)
บทที่ 5 ลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง ตัวแปรเป็นเลขจำนวนไบนารี (Binary Linear Programming)
บทที่ 6 ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งหลายวัตถุประสงค์ (Multiple Objective Linear Programming)
บทที่ 7 แบบจำลองนอนลิเนียร์ (Nonlinear Programming)
บทที่ 8 การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยวิธี Evolutionary
บทที่ 9 ลิเนียร์โปรแกรมมิ่งประยุกต์เฉพาะด้าน (Special Applications)