รูปภาพสินค้า รหัส9786160819430
9786160819430
รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ ดร. จตุพร สังขวรรณ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้...
ผู้เขียนจตุพร สังขวรรณ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160819430
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมจากองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของ "ดร. จตุพร สังขวรรณ" วิทยากรและที่ปรึกษาในทุกแขนงด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกมานานนับทศวรรษ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วยคือ การฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะและเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทนำ ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 1 การนำการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 การนำตนเองและการสร้างความสอดคล้องกับองค์การ
บทที่ 3 บุคลิกภาพสำหรับผู้นำนักบริหาร
บทที่ 4 การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิืภาพ
บทที่ 5 การสอนงาน
บทที่ 6 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
บทที่ 7 การบริหารโครงการ
บทที่ 8 การพัฒนาองค์การด้วย Lean Six Sigma
บทที่ 9 การจัดการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และโซ่คุณค่า
บทที่ 10 การบริหารนวัตกรรมในองค์การ
ฯลฯ