รูปภาพสินค้า รหัส9786160819096
9786160819096
ปรับและเปลี่ยนความคิดให้ทัน เพื่อใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอลให้สนุกและสุขสุดๆ
ผู้เขียนสิทธิโชค วรานุสันติกูล, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160819096
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุกกิจกรรมของชีวิต พฤติกรรมของคนบ่งบอกถึงความคิดและจิตใจของคนผู้นั้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อเรารู้เหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมคน ก็จะรู้ว่าจะติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างไรจึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม ผ่านการค้นคว้าทดลองทางจิตวิทยา ที่ค้นพบข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทำให้ผู้อ่านมีแนวทางที่จะนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ ทั้งสำหรับตัวเอง และกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือชีวิตครอบครัว ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
:: สารบัญ
- วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
- คุณรู้จักวัฒนธรรมองค์กรของคุณจริงหรือ
- พฤติกรรมการทำงานของคนไทยเปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นและคนอเมริกัน
- ทฤษฎีการตั้งเป้าหมายกับ MBO กับ BSC ให้ไปด้วยกันได้ดี
- องค์ประกอบทางจิตวิทยา 6 ประการ ที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมี
- การประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก : ทำแล้วได้ประโยชน์
- เราเป็นคนเหมือนกันแต่สำคัญเท่ากันจริงหรือ
- พุทธจิตวิทยาและจิตวิทยาเชิงบวก : แนวคิดใหม่ในการแก้ปัญหาพฤติกรรม
- คุณรู้ไหมว่า คนเรารู้จักตัวเองเมื่อไร
- จะบอกเขาอย่างไรดีว่า เขาควรเปลี่ยนแปลงเสียบ้าง
- สัมผัสนี้สำคัญสำหรับการสื่อสารด้วยเหมือนกัน
- อัตตามีผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างไร
- บทเรียนชีวิต
- สายใยแห่งรักและกอดใครคิดว่าไม่สำคัญ
- เลี้ยงลูกอย่างไรจึงได้ดี