รูปภาพสินค้า รหัส9786160819010
9786160819010
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น มุ่งเน้นให้สามารถทำงานได้กับทุกเบราเซอร์และทุกอุปกรณ์ ดังนั้น ภาษา HTML5 จึงเป็นการตอบโจทย์ เนื่องจากมีความสามารถเพิ่มเติมต่างๆ มารองรับการทำงานดังกล่าว!!
ผู้เขียนวฤษาย์ ร่มสายหยุด, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160819010
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างภาษา HTML5 และคำสั่งการทำงานต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย HTML5 สำหรับงานจริงได้ เนื้อหาเริ่มตั้งแต่แนะนำภาษา HTML5 องค์ประกอบของภาษา API ต่างๆ และความสามารถใหม่ของ HTML5 แต่ละบทจะเน้นการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้น โดยใช้รูปภาพประกอบแสดงขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและมีแบบฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 แรกเริ่มเรียนรู้ HTML5
บทที่ 2 องค์ประกอบโครงสร้างใหม่ของ HTML5
บทที่ 3 พื้นฐาน CSS3 กับการพัฒนาเว็บไซต์ HTML5
บทที่ 4 การใช้งาน Canvas API สำหรับการวาดรูปด้วย JavaScript
บทที่ 5 การทำงานของ Scalable Vector Graphics (SVG) สำหรับการวาดรูป
บทที่ 6 การสร้างฟอร์มของ HTML5
บทที่ 7 HTML5 กับการทำงาน Drag/Drop
บทที่ 8 การแสดงไฟล์เสียง (Audio) และไฟล์ภาพ (Video) ด้วย HTML5
บทที่ 9 การกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ด้วย GeoLocation API
บทที่ 10 การเก็บข้อมูลของ HTML5 ด้วย Storage API
บทที่ 11 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการทำงานแบบ Offline
บทที่ 12 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นด้วย HTML5
:: คำนิยม
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การสร้างเว็บไซต์ตัวอย่างขึ้นมา ในที่นี้คือ ร้านกาแฟออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างเป็นขั้นตอน และเนื้อหาในแต่ละบทได้อธิบายคำสั่งการทำงาน เช่น Drag/Drop สินค้า, การทำงาน GeoLocation API เพื่อระบุตำแหน่งของแผนที่ร้าน, การรองรับการทำงานแบบ Offline Mode หรือการสร้างเว็บเพจสวยๆ ด้วยลูกเล่นของ Canvas, JavaScript API หรือ CSS3 เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ครอบคลุมการทำงานของเว็บไซต์จริง
-- รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ --
ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม