รูปภาพสินค้า รหัส9786160817771
9786160817771
คู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160817771
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การบริหารการตลาด" เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาด จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของตลาด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต
:: สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารการตลาด
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
บทที่ 4 การตลาดแบบ STP
บทที่ 5 การวางแผนการตลาด
บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การตั้งราคา
บทที่ 8 ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด
ฯลฯ