รูปภาพสินค้า รหัส9786160817542
9786160817542
ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้
ผู้เขียนฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160817542
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 22 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ธุรกิจขนาดย่อมมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง แต่ก็มีอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงเช่นกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีทักษะด้านการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการผลิต การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันในตลาดระดับประเทศและนานาชาติได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การจัดการ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและรองรับการเติบโตของธุรกิจได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม
บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
บทที่ 5 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 6 แผนธุรกิจ
บทที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
บทที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์กร
บทที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 10 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด
ฯลฯ