รูปภาพสินค้า รหัส9786160813643
9786160813643
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นปูพื้นฐานความรู้ที่ผู้ประกอบการควรศึกษา
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160813643
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ เป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆ มาเป็นรูปแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นนำเสนอด้านมุมมองการบริหารจัดการ เนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญๆ เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน มุ่งเน้นการปูพื้นฐานความรู้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซควรรู้และควรศึกษา ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีคำถามท้ายบทพร้อมเฉลย เหมาะกับคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมของอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 2 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ : กลไก เครื่องมือ และผลกระทบ
บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ : อินเทอร์เน็ตและเว็บ
บทที่ 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดบนอินเทอร์เน็ต และการโฆษณา
บทที่ 6 กิจกรรมอีคอมเมิร์ซระหว่างภาคธุรกิจ : ในด้านการปรับปรุงงประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
บทที่ 7 การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 9 ระบบการชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 10 อีคอมเมิร์ซกับจริยธรรม กฎหมาย และสภาพแวดล้อมทางสังคม