รูปภาพสินค้า รหัส9786160813339
9786160813339
รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้อ้างอิงได้ทันที
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการหนังสือเด็กและเยาวชน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160813339
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2555
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 08 เดือน -- ปี 2015
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ ความเป็นมา จุดประสงค์การก่อตั้ง ความรู้ทุกแง่มุมของประชาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ภาษาราชการและประโยคน่ารู้ รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป
:: สารบัญ
- Welcome to ASEAN อาเซียน
- Welcome to Thailand ไทย
- Welcome to Philippines ฟิลิปปินส์
- Welcome to Malaysia มาเลเซีย
- Welcome to Singapore สิงคโปร์
- Welcome to Indonesia อินโดนีเซีย
- Welcome to Brunei บรูไน
- Welcome to Veitnam เวียดนาม
- Welcome to Myanmar เมียนมาร์
- Welcome to Laos ลาว
- Welcome to Cambodia กัมพูชา
- ภาษาง่าย ๆ รอดตายใน 10 ประเทศอาเซียน